Vliegende Non

Vera Tummers maakte dit metaalplastiek met de naam Vliegende Non. Het staat sinds 1971 bij de ingang naar de crèche bij de Verpleegklinieken in Heerlen.
De Vliegende Non staat symbool voor het verplegend personeel dat altijd klaarstaat voor de zieke mens.

De Vliegende Non was een 83-delige serie die door de AVRO werd uitgezonden tussen 1967 en 1970. De hoofdrol werd gespeeld door Sally Field, die ook Felicidad, het herkenningslied van de destijds zeer populaire televisiefilm zong.

Het verhaal van de film The Flying Nun, de Vliegende Non:
Elsie Enthrington besluit om non te worden en haar leven aan het goede werk te wijden.
Ze treedt in San Juan, in Porto Rico in het San Tanco-klooster in en heet vanaf dat moment zuster Bertrille.
Ze draagt een opvallend grote, witte nonnenkap die haar in staat stelt om te vliegen waardoor ze altijd op tijd aanwezig is bij de hulpvragende mens. Te kunnen vliegen is echter ook niet alles en ze heeft het vaak aan de stok met Moeder Overste, welke rol vertolkt werd door Madeleine Sherwood.

Zie ook deze pagina van de Stichting Vliegende Nonnen.

Foto: Leonie Robroek

Verpleegster van Edith Oeyen

Verpleegster

Zorgzaam wast zij haar handen
kijkt even de kamer rond
en wist de haren
uit haar aangezicht
ze glimlacht
de tijd vanmorgen

dan is ze weer paraat
en zweeft zij
als en witte vlinder
van deur tot deur

niemand die haar zorgen kent
Niemand die weet
hoe vreugde of leed
haar hart vervullen

zorgzaam draait ze zich om
met de nacht voor zich
en de rust die wacht

met jonge tederheid
omarmt ergens een moeder
een kind dat lacht.


Edith Oeyen
Uit Een naald zonder oog