Chi Rho

Dit kunstwerk heeft iets van een bouwwerk. Het is ook gebouwd uit elementen die verwijzen naar het verleden en het heden van de stad. Heerlen, door de Romeinen Coriovallum genoemd, was een levendige stad, en dat is ze gebleven tot in de huidige tijd. Deze levensdrang heeft kunstenaar Jos Hermans tot uiting gebracht in het robuuste monument, dat een merkwaardige naam kreeg: Chi Rho.
Zowel Chi als Rho staat in het Griekse alfabet. Het zijn twee letters χ ρ die als initialen op een Romeinse helm staan, die uit Limburgse grond opgegraven werd. Deze combinatie is een teken dat “overwinning” betekent. De helm is een voorwerp dat stamt uit de periode 350 - 400 na Chr. Deze naam verbindt het heden dus ook met het verleden. Die Romeinse helm heeft de kunstenaar in het beeld teruggebracht met aan weerszijden uitlopers die doen denken aan bootjes.
Niet alleen over de Heerbanen maar ook over het water was Coriovallum, met het badhuis, bereikbaar; met bootjes over de Caumer en de Geleen.
Het beeld is gemaakt uit gemoffeld staal, dat wil zeggen dat het staal voorzien is van een harde lijmlaag die door verhitting tot stand is gekomen. Chi Rho werd geplaatst in 2000 voor de toegang van het winkelcentrum Coriocenter waar eens de prachtige historische DSM boerderij heeft gelegen.
Het onderste deel van het beeld vormt een schacht, die het zinnebeeld is voor de mijnindustrie die Heerlen ooit kende.

De opgravingen van het Romeinse badhuis en andere opgravingen zijn te bekijken in het Thermenmuseum.
Reijckheyt is kieke, leëze en genete! vuur weë get van vreuger wilt wete!
Het Thermenmuseum en Reyckheijt, Coriovallumstraat 9, Heerlen. De website van het archief Reyckheijt: rijckheyt.nl

Foto's: Leonie Robroek