Muurschildering Luciushof

In het entreehalletje van De Luciushof aan de Putgraaf is deze muurschildering gemaakt. Het is een bonte voorstelling van een multiculturele samenleving, een voorstelling die de huidige functie van het gebouw vertaalt.

De Luciushof wordt beheerd door de Stichting Luciushof. Momenteel wordt het beheerd door de Stichting Luciushof. Het is een gebouw plaats biedt aan organisaties uit verschillende culturen in onze samenleving zonder zich in te laten met politieke of kerkelijke tegenstellingen in die cultuur.

Voor meer informatie over dit gebouw kijkt u op stichtingluciushof.nl (link functioneert niet meer).

Voorheen was dit een broederklooster en nog eerder was dit gebouw het Sint Jozef ziekenhuiskerkje. Er naast lag de Kneippinrichting. Hierin zijn nu appartementen gebouwd.

Foto's: Leonie Robroek