Muzenboog

Jurriaan Schrofer zette op de binnenplaats van de Stadsgalerij een toepasselijk Kunstwerk. De Muzenboog herinnert aan het Romeinse verleden van de stad en bevat in Romeinse letters de tekst: “Amant silentium musea”. Vrij vertaald staat er: “De muzen beminnen de stilte”.

Op de foto is duidelijk de reflectie te zien van de letters, wat Schrofer mogelijk maakte door de letters van achteren fluorescerend rood te schilderen. De reflectie verandert van sterkte door de invloed van het wisselende daglicht.

De stalen boog, gemaakt van witgeschilderd staal staat voor de ingang van de Stadsgalerij Heerlen, het gemeentelijk museum voor moderne kunsten, dat in 1986 geopend werd.

Het museum is gevestigd in het gebouw dat door de Heerlense architect Jo Coenen werd ontworpen. Er zijn tentoonstellingen in de vakgebieden beeldhouwkunst, schilderkunst, architectuur, vormgeving, fotografie, installaties en nieuwe media.

De muze  is de bron van de dichterlijke en kunstzinnige inspiratie. Mythologisch zijn de 9 muzendochters van Zeus en Mnémosyné (Grieks voor herinnering, geheugen). Ze hebben allen een binding met de kunst of met de wetenschap.
Hun leider is Apollo. Een muzenzoon is de naam voor een student in een van de disciplines die de muzen verbeelden.
Kleio (=Roemende) is de muze van de Geschiedenis, Euterpé (= verblijden ) van de lyrische poëzie, Thaleia (= bloeiende) van het blijspel, Erato (= lieflijk), de muze van het minnedicht.
Melpomené (= zingende) is de muze van het treurspel, Polymnia (= hymnerijke) de muze van de hymne, Oerania (hemelse) de muze van de sterrenkunde, Terpsichoré (danslustige) de muze van de dans en Kalliopé (schoonstemmige) van de epische poëzie.

Foto's: Leonie Robroek