Trouwlinde

Rond de mooie lindeboom op het gerenoveerde pleintje waar de Lentestraat en de Oliemolenstraat bij elkaar komen staat een ijzeren hekwerk met de volgende tekst: “prins Bernhard / trouwlinde / prinses Juliana / 7 januari 1937 /”

Op deze huwelijksdatum werd ook in Treebeek/Brunssum een lindeboom geplaatst met een vergelijkbaar hekwerk met de tekst “Bernard / trouwlinde / Juliana / 7 Jan ’37 / huldeblijk / geplant door [de schooljeugd]” de twee laatste woorden zijn verdwenen.

De Brunssumse boom is ooit opnieuw geplant. Hoewel in de oorlog de herinneringen aan het koningshuis door de bezetter werden weggepoets, zoals bijvoorbeeld de namen van de Juliana-Bernardlaan die gedurende de oorlogstijd Heerbaan genoemd werd, zijn beide hekwerken in stand gebleven. De Treebeekse linde kreeg op een steenworp afstand er in 1988 t.g.v. de vijftigste verjaardag van koningin Beatrix een linde bij, die de naam Beatrixlinde kreeg.

De twee lindes zijn het symbool van eenheid en verzet, zo schrijven de archieven. De lindeboom komt al vroeg voor in Europa en had hoog aanzien. Deze boomsoort werd vaak in de dorpskern geplant.

Op de site van de heemkundevereniging Heerlen Stad kwam ik een toepasselijk dagboekfragment tegen van mevrouw van de Weyer-Palmen dat ik hier citeer omdat de trouwlinde erin genoemd is.

Uit Bommenregen, site heemkundeverenigingheerlenstad.nl:

“Het is maandag 5 oktober 1942, half elf ’s avonds. Motorgeronk klinkt van laagvliegende vliegtuigen, schijnwerpers verlichten de hemel, lichtkogels verdrijven de duisternis in de straten, er klinkt afweervuur. Loeiende sirenes waarschuwen: luchtalarm! De bevolking haast zich naar de schuilkelders. Zware explosies doen de huizen schudden op hun grondvesten. Overal klinkt glasgerinkel, dakpannen vliegen door de lucht, daken storten in en op talloze plaatsen breekt brand uit.”

Mevrouw van de Weyer-Palmen uit de Oliemolenstraat schrijft in haar dagboek:

“Om kwart voor tien plotseling bekend motorgeronk in de lucht en zwaar afweergebulder. ……. Ons huis dreunde en overal zag G. van boven uit vuur en lichtstralen. …… Een afweer geschut dat gewoon tusschen de huizen (op het pleintje hier naast de trouwlinde van Juliaantje en Bernhard) stond gemonteerd op een vrachtwagen heeft hoogst waarschijnlijk veel ertoe bijgedragen dat we gewoon zaten te trillen bij de schoten. Mevr. Reuters hiertegenover die zat te kaarten schrok zoo hevig dat ze een uur later door hartverlamming is overleden.”

 

Foto's: De Trouwlinde op het pleintje in Heerlen, voor de renovatie, Leonie Robroek