Parsimonia en Chronogram

Parsimonia is de naam die bedacht is door Bernard Grothues voor dit meerdelige kunstwerk. Afgeleid  van het Latijnse ‘parce' voor spaarzaam. Zijn chronogram in de granieten vloer geeft de relatie met de spaarbank aan waarvoor deze kunstgroep is gemaakt. Opgeteld vormen de cijfers uit dit jaartalvers het jaar van de onthulling, 1989. Het staat voor de SNS-bank aan de Geerstraat.

 

Rob Thalen is de ontwerper en maker van dit werk. Moeder met kind in brons dragen een driehoekige spaarpot. Deze vorm geeft de verbinding aan tussen verleden, heden en toekomst. Het fronton en de zuil verwijzen naar de Griekse oudheid door de halve driehoekige metalen lijst. De beide elementen staan in contrast met de huidige moderne elementen en vormgeving van het gebouw.

Chronogram

ParsIMonIa beWaart hIer UW bankpapIer
bLIJ Let zIJ op De Centen Van aLLe CLIënten

Afgeleid van het Griekse ‘chronos', wat wil zeggen, tijd, en ‘gramma' dat ‘schrift' betekent. Het chronogram is een geschreven tekst die een historische gebeurtenis vermeldt en het jaar waarin het is geschied. Als een soort geheimschrift is het jaartal verborgen in het schrift, samengesteld uit Romeinse cijfers. Door de cijfers bij elkaar op te tellen of het aantal woorden en het totaal aantal letters ziet men het jaartal waarin de gebeurtenis plaatsvond.

M=1000, D = 500, C = 100, L = 50, X = 10, W = 10, U =V=5, IJ =II = 2, J = I=1

Foto's: Leonie Robroek