Fata Morgana

In een groene en rustige omgeving bevindt zich Welland, een van de locaties van de Divisie Verslavingszorg, aan de J. F. Kennedylaan 305. Op het terrein, zichtbaar vanaf de weg, staat het wonderlijke beeld Fata Morgana. Dit driedelig kunstwerk is van Han van Wetering. Rustiek.

Het oorspronkelijk Italiaanse woord betekent, “luchtspiegeling”. Dit verschijnsel wordt ook gezichtsbedrog genoemd en is vooral bekend in connectie tot de woestijn.

Luchtspiegeling is het verschijnsel waarbij de lucht grote dichtheidsverschillen over korte verticale afstanden als een spiegel werkt. Er worden beelden waargenomen die op zulke grote afstanden staan dat zij onder normale omstandigheden niet zichtbaar zouden zijn. Komt vooral voor bij sterk verwarmde ondergrond. Zo'n waarnemingen sluiten aan bij de belevingen van de mensen die in Welland behandeld worden voor hun verslavingsprobleem.

Foto's: Leonie Robroek

“Luchtspiegeling” van M. Vasalis

Midden in de woestenij
Van zon, stenen en droog gewas
Zie ik opeens mijn eigen land
-onaangetast, door deze brand:
bleek water, mist over een weg,
zie ik hoe koel en zacht deze was.

Ijl als de dunne, dode maan,
Die overdag is blijven staan
Maar meer dan een herinnering
Begeerlijker dan enig ding
Zie ik het verre water blinken
Trachten mijn ogen het te drinken.

M. Vasalis