Bas-reliëf

In de gevel van de tegenwoordige Thermenschool (SVO LOM Thermen), vroeger de R.K. Mater Deischool (lagere school), gelegen aan de Mgr. Schrijnenstraat in het Bekkerveld, zit een fraai betonreliëf. Hub Quaedvlieg maakte het in 1958.

De vroegere school Mater Dei houdt in 2012 een reünie, zie site, waarop herinneringen aan de school: http://www.freewebs.com/reuniematerdei/

 

Foto: Leonie Robroek