Het initiatief

De opzet van het Kunstproject “Beeldig Heerlen” dat door de Heerlense auteur Leonie Robroek werd geïnitieerd kan kort maar krachtig worden samengevat met de zin:

Laat u inspireren door de kunstwerken die op deze site te bezichtigen zijn!

Project

Persoonlijk ben ik altijd zeer betrokken geweest bij de geschiedenis en de cultuur van Heerlen. Jaren geleden heb ik het initiatief genomen om de openbare kunst die Heerlen rijk is, in een breed perspectief toegankelijk te maken voor burgers, toeristen en leerlingen van basisscholen en voortgezet onderwijs. De eerste correspondentie hierover met de gemeente Heerlen dateert van 1997.
Veel interesse was er niet voor bij de afdeling Cultuur. Toch verscheen een jaar na die eerste correspondentie een brochure met een beeldenroute, uitgegeven door de Gemeente.
Dat was echter niet het plan dat ik met mijn project voor ogen had. Ik nam het project weer op, en voerde gesprekken met kunstenaars en instellingen, met de wethouder en met ambtenaren.
Zo kreeg ik veel enthousiasme aan mijn zijde waarna ik een projectaanvraag kompleet met foto's en teksten, indiende bij het stadsbestuur. Voorts zijn er meerdere gesprekken geweest met o.a. woordvoerders van de afdeling Cultuur en met de verantwoordelijke wethouders(s) waarin het plan en de voortgang besproken werd.

Het voorstel was een groots opgezet (buurtgericht) project, waaruit uiteindelijk een boek zou ontstaan met technische gegevens over de beelden, informatie over de kunstenaar, zijn drijfveren en het verhaal achter het werk, plus literaire teksten, geïnspireerd door de kunstwerken. Alles onder de werktitel: Beeldig Heerlen.

Verbazing

Het ingediende project verdween bij de gemeente Heerlen in de wandelgangen, werd verlegd van bureau naar bureau en realisatie werd op de lange baan geschoven. Uit de krant moest ik echter vernemen dat de gemeente Heerlen anderen in staat stelt, c.q. toestemming gegeven heeft informatie te publiceren via krant en internet. Informatie nota bene die een groot deel vormt van mijn voornoemd project. Ik ben hierin echter niet gekend door de gemeente.

U begrijpt dat dit voor mij moeilijk te vatten is en dat ik mij tekortgedaan voel en diep gekwetst. Het vertrouwen dat ik had is door het handelen van de ambtenaren ernstig geschaad. Burgemeester Toine Gresel, die ook in april 2007 een Koninklijke Onderscheiding aan mij overhandigde voor mijn verdiensten op het gebied van vrijwilligers werk en cultuur, bood begin 2007 schriftelijk zijn excuses aan voor de gang van zaken rondom het project en sprak de wens uit dat het project alsnog gerealiseerd kon worden door initiatiefneemster.

Doel

Het project dat in 1997 al van start gegaan is heeft als doel de kunstwerken in Heerlen een betekenis te geven in de wijk, c.q. de stad. Door een andere benadering, een kijk op het werk vanuit een andere hoek, het kunstwerk dichter bij de bewoners brengen. Uit een kort onderzoek is gebleken dat bewoners vaak niet weten dat er kunst in hun wijk aanwezig is, laat staan dat ze er iets over weten. Jongeren zegt zo'n kunstbeeld, over het algemeen genomen, niets en voor hen bleek het jammer genoeg niet meer in te houden dan "dat ding".

Met kunstenaars, instellingen en burgers heb ik vele gesprekken gevoerd en de informatie bijeengebracht. Het project geeft een zo compleet mogelijk beeld van de kunstwerken en beschrijft het verhaal erachter, het waarom van het beeld en de standplaats, en het verhaal van het beeld zelf, aangevuld met de visie vanuit de schepper van het werk. Daarbij zijn literaire teksten geplaatst, die geschreven zijn door (Heerlense) burgers die zich door de beelden hebben laten inspireren.

Via deze site kunt u de beelden in Heerlen bekijken en er over lezen en zich laten inspireren tot het schrijven van een gedicht of korte tekst.

Vooralsnog bied ik iedereen via deze site de kans zijn creativiteit vorm te geven en teksten naar mij toe te sturen. In overleg worden de teksten dan aan de site toegevoegd.

Met financiële steun kan het project ook in boekvorm worden uitgegeven, wat ook tot de vraagstellingen aan Gemeente Heerlen behoorde. Het project krijgt nu vorm via internet, dankzij de welwillende medewerking van vele informanten, kunstenaars en instellingen, en de webmaster van Beeldig Heerlen

Meedoen

Hoewel het aanvankelijke doel voor een beperkt publiek bedoeld was, staat het meedoen aan dit project nu open voor iedere geïnteresseerde.

Wie zich kan laten inspireren door een van de vele Heerlense beelden tot het schrijven van een korte tekst, proza of poëzie, kan die per e-mail sturen aan L. Robroek e-mail. Of bel voor meer informatie: 045-5740679

De teksten kunnen geschreven zijn in het Nederlands, het dialect of een andere moedertaal.

Gebruiksrechten

Binnen dit project heb ik zorgvuldig gezocht naar de rechthebbenden. Met de meeste kunstenaars heb ik gesproken, en ik ben hen bijzonder dankbaar voor de medewerking die zij verleenden. Kunstenaars of rechthebbenden die ik niet heb kunnen bereiken nodig ik uit contact met mij te zoeken via het emailadres dat u op de contactpagina kunt vinden.

Zowel de foto's als de teksten zijn auteursrechtelijk beschermd. Iedereen die gebruik wil maken van een onderdeel van deze Kunstbeeldensite, dient eerst schriftelijke toestemming te vragen bij de auteur(s) en de webmaster.

Aansprakelijkheid

Alle informatie die op deze site gebruikt wordt is zorgvuldig gecontroleerd op geldigheid. Er kunnen echter geen rechten aan ontleend worden. Dit geldt in het bijzonder voor links die verwijzen naar pagina's buiten deze site. Wij hebben geen enkele invloed op de inhoud van zulke pagina's en hebben de links opgenomen omdat ze op dat moment op hun plaats waren. Mocht u echter van mening zijn dat wij verwijzen naar links die niet of niet meer actueel zijn of ongepaste informatie geven, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als u ons daarover per email uw mening geeft. Richt uw mail aan klachten.mdreisadvies.ichkalplatnl en wij zullen deze behandelen.