Plastiek II

Er wordt gewerkt aan meer informatie betreffende deze plastiek van Rob Vermeulen

Foto's: Leonie Robroek