Leidraad naar het Centrum

Aan de gevel van het voormalige hoofdkantoor van de ON-mijnen hangt sinds 1997 het stalen kunstwerk met de naam “Leidraad naar het centrum”.
Zoals deze naam al aangeeft wijst het in de richting van het stadscentrum van Heerlen, parallel aan de spoorweg, langs het voormalige ON terrein.
Het is geconstrueerd door de uit Antwerpen afkomstige kunstenaar Narcisse Tordoir.
In het kunstwerk is een landschap met bomen te zien. De bomen een symbolische verwijzing naar de steenkool, die uit het groen ontstaan is.  Deze creatie herinnert ons aan de tijd dat er in Heerlen nog mijnbouw was.