Piet Killaars

Piet Killaars woont en werkt in Maastricht, werd in 1922 in Tegelen geboren. Volgde de kunstopleidingen Middelbare Kunstnijverheidsschool Maastricht bij Charles Vos en de Jan van Eyckacademie. Hij doceerde het vak Ruimtelijke Vorming aan de Katholieke Leergangen in Tilburg en Beeldhouwen aan de Stadsacademie in Maastricht.
Meer over Killaars leest u op Wikipedia
In het begin waren zijn beelden meer figuratief, zijn latere kunstwerken zijn abstracter. De Grote Golf is een van de beelden die hij zelf typeert als “figuratieve geometrie”.
Zijn beelden staan verspreid in het hele land en zijn uit verschillende materialen gemaakt, zoals RVS, marmer, brons, bamboe.
Hij laat zich drijven door de natuur met haar bewegingen van groei en leven. Verschijnselen als golven, groeien, draaien, stapelen, ontspruiten, stromen, wervelen verwerkt hij in plastieken of soms figuratieve kunst.
De titels van de werken verwijzen meestal ook naar beweging en groei, zoals “Wording”, “Golf”, “Evolutie”, “Energie”.

Hij vervaardigde o.a. de Bronzen Deur in de Sint Servaasbasiliek te Maastricht, Wording, bij de Technische Universiteit.
In Heerlen staat zijn beeld Koeltoren

Een boek met het complete oevre van Killaars: Lambert Tegenbosch, “Piet Killaars Beelden”, 1997, Uitgeverij Rosbeek Books, ISBN 90 7336 7123, een uitvoerige beschrijving leest u op dbnl.org

Meer over zijn beeld “Wording”, T.U.Eindhoven: tue.nl
Zijn tekeningen: kunstbus.nl (link vervallen)
Enkele werken:  vroomen.org
Zijn beeld “Moenen”: nijmegen.nl
Overzicht van zijn opleidingen, werken en exposities:  artindex.nl
Oorlogsmonument, Vaals: 4en5mei.nl
Monument Koningin Wilhelmina, Waddinxveen: krogtweb.nl
Kunstwerk “Cirkel” in Drenthe: drenthekunstbreed.nl

Beelden van Piet Killaars op deze site:

De Grote GolfKoeltoren en Vogelvlucht