Maria, Troosteres der Zieken

Charles Vos is de schepper van dit bronzen beeld dat in 1929 geplaatst is bij het Atrium ziekenhuis in Heerlen. Bij een verbouwing is het op de huidige lokatie gezet.
Het Atrium ziekenhuis heette voorheen het De Wever ziekenhuis, maar is na de fusie met ziekenhuis Sint Gregorius Brunssum in 1992 en het Kerkraadse sint Jozefziekenhuis in 1990, herdoopt met deze nieuwe naam. De naam verwijst naar het Romeinse verleden van Heerlen; een atrium was een in de woning centraal gelegen ruimte waarop alle kamers uitkwamen.
Meer over de geschiedenis van het Heerlense ziekenhuis, zie Verpleging. Het beeld van de troostende Maria was een geschenk van de Heerlense burgerij bij het 25 jarig bestaan van het hospitaal.

Foto: Leonie Robroek