D'r Lachende Eëzel

Wegens renovatie van het toenmalige Emmaplein is “d'r lachende eëzel” even weggeweest van zijn vertrouwde omgeving.
Deze creatie van kunstenaar Cyriel Laudy werd onder grote belangstelling onthuld in 1992 toen de Carnavalsvereniging De Winkbülle het 4 x 11 jarig bestaan vierden.
Met een kanonschot onthulde burgemeester Piet van Zeil en Winkbülleprins Max I dit symbool van de carnavalsvereniging.
De bronzen ezel is weer teruggekeerd naar het plein, dat tegenwoordig Pancratiusplein heet. Dit standbeeld werd gerealiseerd door het project D'r lachende Eëzel, opgezet en uitgevoerd door De Junior Kamer “Land van Herle”, die d'r lachende eëzel sinds 2003 in hun logo hebben afgebeeld.

Laudy had twee dagen voorafgaand aan de onthulling alles in het werk moeten stellen om deze Ezel toch nog klaar te krijgen. Bij het gieten ging er van alles mis, maar dat kwam op het nippertje weer goed.
Van dit beeld werd een replicabeeldje gemaakt waarvan meer dan 250 genummerde exemplaren verkocht zijn.
“D'r lachende eëzel” kent ook een voorganger uit de jaren vijftig. Toen stond het beeld voor het Glaspaleis op een hoge sokkel. Het verdere verhaal van deze oude ezel heb ik niet kunnen achterhalen.
De residentie van de Winkbülle is de in 1975 herstelde Schelmentoren. Het logo van de carnavalsvereniging werd door Cor Driessen ontwikkeld.

D'r Lachende eëzel, Chronogram

Een plaquette op het piëdestal van het kunstwerk vermeldt het volgende chronogram van Bernard Grothues: De WInkbULLe en LUU Va VasteLoaVesgek heëLe Iere “ D'r LaChenDe eëzeL(1992). “D'r lachende eëzel” is het symbool van de Heerlense Carnaval. “Winkbülle” zijn windzakken, braniemakers, snoevers, grootsprekers. Het is een schimpnaam voor de Heerlenaar. Op die Heerlense wind heeft de beeldhouwer Cyriel Laudy de ezel laten zweven. “onder de Heerlense bevolking lopen veel oude en jonge ‘ezels' rond en ik ben ervan overtuigd, dat velen zich in dit beeld herkennen”, liet de kunstenaar weten.

Foto's: Leonie Robroek & Riky Simons-Julicher

Foto uit "Heerlen van dorp tot stad", uitgave Van Hooren