Verpleging - De Non

Bij gelegenheid van de opening van het nieuwe De Weverziekenhuis aan de Henri Dunantstraat 5 schonk de medische directie in 1968 dit beeld. De maker gaf het de naam Verpleging, het ziekenhuis noemt het De Non.
Frans van der Burgt maakte dit beeld dat een omvang heeft van 1 bij 1,25 bij 1,50 meter. Het is gehakt uit hardsteen.

Het nieuwe gebouw is vernoemd naar Dr. Frans De Wever, die in de dertiger jaren in het Sint Joseph Hospitaal aan de Groene Boord als arts dienst deed. Hij vestigde in zich in 1896 als huisarts in Heerlen, op aandringen van Charles De Hessele, burgemeester en dorpsapotheker in die tijd. Een drukke baan, want hij moest ook zorgdragen voor de bevallingen omdat er te weinig vroedvrouwen waren in die tijd. En hij kreeg daar later de taken als mijnarts, spoorarts en gemeentearts bij. Patiënten werden in die tijd met paard en wagen naar het ziekenhuis in Maastricht, Calvarieberg, vervoerd als zij een operatie moesten ondergaan.

Dr. De Wever ging praten met Mgr. Savelberg om zijn hulp te vragen om ziekenhuis in de nabijheid te kunnen realiseren. Savelberg ging daarmee akkoord en stelde de zustercongregatie beschikbaar voor het huishouden en de verpleging in het ziekenhuis. Het Sint Jozeph Ziekenhuis, dat tijdens de eerste wereldoorlog in de tuin van de Kneip-inrichting was gebouwd werd uitgebreid met een verpleegstersflat aan de Groene Boord (later was hier de Belastingdienst gehuisvest) en een beddenhuis daarachter, gebouwd in de jaren vijftig. Aan de overkant ligt "d'r Oambusj", het Aambos, waar patiënten van het Sanatorium en de Zanderkliniek in de gezonde lucht konden revalideren.

Dr. De Wever werkte als verloskundige en als radiologisch arts in het ziekenhuis, naast zijn drukke huisartspraktijk.
Hij ontving de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia, de Gouden Medaille van de Stad Heerlen en de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De in Nuth geboren Dr. Frans De Wever stierf in 1940 aan de gevolgen van de dodelijke straling in de röntgenkamers. Hij werd 79 jaar.

Meer over De Wever in: "Hoe Heerlen aan zijn ziekenhuis kwam", Heerlen, 1979, en "Dokter Frans De Wever" in: Krüll, Jos, e.a., "Dorpsfiguren, ereburgers en notabelen", Heerlen, 1998.

Foto: Riky Simons