Sint Pancratius met wapenschild

Sint Pancratius met wapenschild hangt sinds 1945 aan de gevel van het uit 1942 stammende Raadhuis, een ontwerp van Ir. Peutz.

Sint Pancratius is de patroonheilige van de gemeente Heerlen en is ook in het wapen terug te vinden, daar afgebeeld met een puntig zwaard, gekleed in een Romeinse toga praetexta (wollen kledij met een purperen rand ).

Dit bronzen beeld is ontworpen door de over de hele wereld vermaarde Charles Vos, geboren in 1888 in Maastricht, de stad waar hij in 1954 stierf.

Pancratius verloor al vroeg zijn beide ouders waarna hij met zijn oom Dionisius naar Rome trok. Op 12 mei 304 na Christus stierf hij de marteldood. Hij was toen 14 jaar en werd op de Via Aurelia, de weg van Rome naar de Janiculiumheuvel onthoofd, onder bewind van Diocletius.

In de Middeleeuwen werd Pancratius vereerd als schutsheilige van de eed. In Duitsland als patroon van de ridders. Op zijn sterfdag wordt hij herdacht als o.a. de eerste van de drie IJsheiligen. In Frankrijk kennen ze Pancratius als ijsheilige en beschermer van de kinderen.

Sint Pancratius is de patroonheilige van de hoofdparochie. De oude Romaanse kerk is naar hem vernoemd.

Foto: Leonie Robroek

Stadswapen uit 1867

 

“Pancraas, Servaas en Bonefaas
Die geven vorst en ijs, helaas!
Servaas moet verlopen zijn
Voor de nachtvorst goed en wel verdwijn.”

Sint Pancratius is de patroonheilige van de hoofdparochie. De oude Romaanse kerk is naar hem vernoemd.