Heilig Hart Gasthuisstraat

In de jaren 1919 tot circa 1939 waren beelden van het heilig Hart in. Veel dorpen en steden plaatsten een Heilig Hartbeeld, op pleinen, bij kerken, scholen of fabrieken.

Ook huiskamers werden voorzien van zo'n beeldje, dat doorgaans een Christus voorstelt die met zijn linkerhand naar zijn hart wijst en een doornenkroon draagt.

De Christusfiguur met gespreide armen staat meestal buiten, zoals in Heerlerheide voor de kerk en op het Tempsplein. Aan de gevel van dit schoolgebouw - het voormalige Sint Clara College - waar eertijds ook de RK Huishoud- en Industrieschool was, en later de Opleiding voor Assisterende Beroepen in de Gezondheidszorg, en daarna de MDGO Heerlen, de Opleiding tot dokters-, tandarts- en apothekersassistent - , dat zich onder aan de Gasthuisstraat bevindt, hangt zo'n vergelijkbaar stenen Heilig Hartbeeld. Dit beeld is gemaakt door Charles Vos.

Toch verschilt dit van de twee andere beelden: het hart is in reliëf verwerkt op het beeld. Boven, links en rechts van de Christus staan engelen. De twee engelen bovenaan dragen een kroon, de engel aan zijn linkerhand draagt een kelk met een hostie. De engel aan zijn rechterhand draagt de doornenkroon.

Lange tijd is het beeld slachtoffer geweest van vernieling; het miste het hoofd. Ook enkele ramen van de school waren vernield.

Het is in 2008 gerestaureerd.

Christus maakt met zijn uitgespreide armen een uitnodigend gebaar, zeggend: “Venite ad me” ofwel: “Komt allen tot mij”.

Deze woorden vinden we terug in de Bijbeltekst: Mattheus h.11, vers 28 - 30: “Komt allen tot mij, die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouwers en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”

Volgens de Romeinse Ritencongregatie mocht een Christusfiguur geen kroon dragen, behalve de doornenkroon. Pas in 1925, toen het feest van Christus Koning werd ingesteld, mocht de koningskroon afgebeeld worden, zoals bij dit beeld. Het beeld zal dus van na deze datum zijn.

In Margraten bijvoorbeeld staat een beeld met koningskroon uit 1925.

Zie ook: CC60

 

Foto: Leonie Robroek

Foto: Leonie Robroek

Sint Clara College

Een oude ansichtkaart van het Sint Clara College, bewaard in het stadsarchief Reijckheyt. Aan de gevel het Christusbeeld, Heilig Hart.