sluiten
Selecteer hier de afdeling die u wilt zien:

Mestreech / Maastricht

 1. M.C.J. van den Boorn Fabels veur Mestereechtenere , Maastricht, z.j. [La Fontaine]
 2. They Bovens Mestreechter Leedjes-cahier , nommer 1, [Maastricht], 1988
 3. They Bovens Mestreechter Leedjes-cahier , nommer 2, [Maastricht], 1989
 4. They Bovens Mestreechter Leedjes-cahier , nommer 3, [Maastricht], 1990
 5. They Bovens Us moojertaol , met woordenlijst, Mestreech, 1986
 6. J. Beenkens Mestreech Achtienhoonderd , Maastricht, z.j.
 7. Pol Brounts Zal iech uuch ins get vertèlle… , z.pl., 1986
 8. Pol Brounts Mestreechter Legendes , bijeingezeumerd en naovertèld door en aangevöld mèt ei verhaol vaan Pol Brounts , Mestreech, 1994
 9. Pol Brounts Mien leef lui… , Mestreech, 1984
 10. Pol Brounts Lache is oonnötteg , Mestreech, [1994], ISBN 90-800974-3-8
 11. Pol Brounts Hojhe! , Maastricht, 1999, ISBN 90-8000974-7-0
 12. Pol Brounts, Phil Dumoulin Speu-len-te-re spelle , Maastricht, 1992, ISBN 90-800974-1-1
 13. C. Breuls Mastreechtse Preùtsches , Maastricht, 1916
 14. J. Caris 't Rieke Roomse leve , Geulle, 1987
 15. Jo Caris 't Mysterie roond Zwarte Tum , z.pl., ISBN 90-71164-01-2 [deel 1]
 16. Jo Caris 't Mysterie roond Kamiel en Marjan , Geulle, 1993, ISBN 90-70807-29-7, [deel 2]
 17. Jo Caris De rink vaan Katali , Geulle, 1994, ISBN 90-70807-37-8, [deel 3]
 18. Jo Caris De amulet van Yor , Geulle, 1996, ISBN 90 70807-43-2, [deel 4]
 19. J. Caris 'n Hamfel kestaanjele , Maastricht, 1982, ISBN 90-70341-03-7
 20. Jo Caris Mestreechter vertelsels en vertèllinge , ierste Mestreechter sprookjesboek , Geulle, 1999
 21. Jo Caris Traone mèt Vastelaovend , Geulle, 1993
 22. Jo Caris Zèt uuch ins… , korte verhaole in 't Mestreechs, Maastricht, 1996
 23. Jo Caris Ierste Mestreechter Kookboek , Mestreech, z.j. [1997]
 24. Jo Caris Pot ! … , 'n Hamfel späölselkes , Maastricht, 2003
 25. Jo Caris en René Heckers Keersvertèllinge , Maastricht, 2004
 26. Jean van Casteren Väör Ezzebleef
 27. Hais Chambille Mastreechter versjes en leedches , Maastricht, 1941
 28. Hais Chambille Sjöddeköl , rijmelkes in 't Mestreechs , Heerlen, 1946
 29. P. C. de B. (Paul Chambille de Beaumont) Rijmkes in 't Mestreechs , z.pl., z.j.
 30. P.C. de B. Mastreechter versjes en leedsjes , [oetgegeve ten veurdeile vaan 'n ech Mastreechs good wèrrek] , Mastreech, 1927
 31. P.C. de B. Mastreechter versjes en leedsjes , [oetgegeve ten veurdeile vaan de erreme van St. Vincentius] , Mastreech, 1937
 32. P.C. de B. Tiedverdrief , veerskes en rijmkes , Mastreech, 1945
 33. Gaston Chambille Verhäölselkes oet de boum , Maastricht, 2000, LiLiLi no. 25, ISBN 90-76043- 36-1
 34. Jan Coumans, Piet Geelen, Joop Kurris Rijstartele of veters? , Maastricht, 1992, [werkboek bij Speulentere spelle] , ISBN 90-800974-2-X
 35. Frans Delahaye e.a. Gebedsjes oet de hoeskamer vaan Mestreech , Maastricht, 1984
 36. Br.J. H. Devries Kinderleedsjes Kinderveerskes , Maastricht, 1969
 37. Th. Desir Historische wandeling door Mestreech , [gedicht], Maastricht, 1975
 38. Diverse schrijvers Maastricht schrijft en dicht , Nederlands en dialect, Maastricht, 1977
 39. Diverse schrijvers Veur de Mantel vaan de Sterre der Zee , Maastricht, 1978
 40. Phil Dumoulin en Jan Coumans Sjöd miech nog eint in , Den Haag, 1986
 41. Phil Dumoulin en Jan Coumans Mie Fien Mamzèlke , blijspel, oorspr. Pygmalion, Bernard Shaw, z.pl., 1978
 42. H.J.E. Endepols Mestreechter spraok, doe zeute taol! , Maastricht, 1933, 1978
 43. Bèr Essers Abram zuut "Sint Joezep" , Maastricht, 1974
 44. G.D.L. Franquinet Mastreechter veerskes , Mastreech, 1924
 45. G.D. Franquinet Klaos Pompernikkel , Kinderoperette, Maastricht, 1865
 46. G.D. Franquinet 't Kindermäögske , kinderoperette, Maastricht, 1857
 47. G.D. L. Franquinet De Bloodzukers , kinderoperette, Maastricht, 1857
 48. G.D. L. Franquinet Jónk bij jónk, auwt bij auwt , kinderoperette, Mastreech, 1861
 49. G.D. L. Franquinet Momusklanke , gedichten, Maastricht, 1883
 50. G.D. Franquinet Maskeraad , Maastricht, 1927
 51. G.D. Franquinet De legende van Sint Servaas ; in de Maastrichtse tongval
 52. Clement Goffin Ditsjes en Detsjes , Treechter Gediechskes , Maastricht, 1936
 53. Peter Hermans Ziesjoem! , Op avontuur mèt Ziesjoem! , Maastricht, 1997
 54. Peter Hermans Ziesjoem! , en de rebelle mooswiever , Maastricht, 1998
 55. Peter Hermans Ziesjoem! , en d'n dino vaan st. Pieter , Maastricht, 1999
 56. Peter Hermans Ziesjoem! , en de memme oppe maon , Maastricht, 2000
 57. Peter Hermans Ziesjoem! , en de madmaxbök , Maastricht, 2001
 58. Peter Hermans Ziesjoem! , ruski? ruski? boem! boem! , Maastricht, 2002
 59. Peter Hermans Ziesjoem! , in apepekskes!? , Maastricht, 2003
 60. Peter Hermans Ziesjoem! , Teil 1: zum blauen Bock , Maastricht, 2004
 61. Peter Hermans Ziesjoem! , Teil 2. Auf 'm Schloss , Maastricht, 2005
 62. Peter Hermans Ziesjoem! , tour de frites , Maastricht, 2006
 63. Peter Hermans Ziesjoem! , mieljaar! Mestreech stampe leeg , Maastricht, 2007
 64. P.J.J. Jacobs Schetsen in Maastrichtsch dialect , Eindhoven, 1945
 65. Dr. E. Jaspar Kint geer eur eige stad? , Mestreech, 1973
 66. Mr. Edm. Jaspar Bonte Blomme , Mastreech, 1921, 1928 2
 67. Dr. E. Jaspar Alfons Olterdissen's prozawerken in Maastrichtsch dialect, bewerkt en met een alfabetische woordenlijst , Maastricht, 1926
 68. Bèr Hollewijn De groetste leefde , Maastricht, 1945
 69. Bèr Hollewijn 't Bekkerke , Mestreech, 1980
 70. Harie Loontjens Fäös en Greetsje , Kemikken-opera, Maastricht, 1976
 71. Harie Loontjens Wieker Lui , Lutteraoi, 1946
 72. Harie Loontjens Wat Limbörg heet en welt behawwe , Eindhoven, 1940, [incl. Thorns en Vijlens dialect]
 73. Harie Loontjens Vief Keersvertèllinge in 't Mastreechs , Eindhoven, 1944
 74. Harie Loontjens Kribbelkes , gediechskes in 't Mastreechs , z.pl., z.j.
 75. Harie Loontjens Elckerlyc, Spiegel vaan Zaoligheid vaan Ederein, Eindhoven, 1946
 76. Karel Matthijs De Mosasaur , Mestreegter Operètte oet d'n Fransen Tied , Maastricht, 1960, Voghelstruysreeks 3, bekroond met de Edm. Jasparpries
 77. Karel Matthijs De Mirakelstad , [historisch legendespel] , 1955,1957²
 78. Louis Mincan Mastreechter Ballade , Maastricht, 1955
 79. Momus Momusklanken , gedichten in het Maastrichts, Nederlands en Frans, Maastricht, 1883
 80. Alice Nederveen Leef en leid , Maastricht, 1987
 81. Bèr Notermans Surprise veur Mestreech , z.pl., z.j.
 82. Sjo Notten Leveke vaan Mestreech , Maastricht, 1979
 83. Sjo Notten De zeve nunkskes van Mestreech , Maastricht, z.j. [1981]
 84. Sjo Notten 'nen Ierenbaog veur menier d'n dirrekteur , Hier-Mestreech, [1981]
 85. Sjo Notten 't Krejjekojl-verhaol , Hier-Mestreech, [1982]
 86. Sjo Notten De Gouwe bats van Sibilla Bams , Hier-Mestreech, [1983]
 87. Sjo Notten Sjoutemeijers, ze zitte ónder us , Mestreech, [1984]
 88. Sjo Notten Vertelskes veur Taal en Taol , Maastricht, 1987, [+losse handleiding, "Aantekeningen bij…"]
 89. Sjo Notten Chez Zjang , Maastricht, 1988
 90. Sjo Notten 't Lèste avventuur , Meerssen, [1989]
 91. Sjo Notten A.O. Zoebèlle , Meerssen, 1990
 92. Sjo Notten Wie minse kinne zien , Meerssen, 1991
 93. Sjo Notten Wat zeuk zoen vreem vrow in Mestreech , Mestreech, 1995, ISBN 90-802784-1-6
 94. Alfons Olterdissen Prozawerken , Maastricht, 1926
 95. Alfons Olterdissen Mestreechter vertelsels , Maastricht, z.j., [eerder verschenen als "Prozawerken"]
 96. Alfons Olterdissen Kaptein vaan Köpenick , Mestreechter Opera Comique , Maastricht, z.j.
 97. Alfons Olterdissen Kaptein vaan Köpenick , “Amate”, Maastricht, 1957
 98. Alfons Olterdissen Kaptein vaan Köpenick , Maastricht, 1985
 99. Fons Olterdissen Trijn , kemikke opera, Z.Pl., 1958
 100. Scesco Orenz en Harry Phillants Slivvenier in Mestreech , Mestreech, 1944
 101. Fons Otten en Alfons Ferrij Schiffeleers ABC in Mestreech , Mestreech, 1988
 102. Désiré De Pauw Biesterije… (en aander fratse!) , Maastricht, z.j.
 103. Désiré De Pauw Biesterieje… (en aander fratse!) , deil twie, Maastricht, 1983
 104. Phaan Peeters Ierstelinge , gediechskes in 't Mestreechs , z.pl., z.j. [1946]
 105. Marie-Catherine Plantaz Geinen daag geit veurgood veurbijj , Mestreech, 1980
 106. Marie-Catherine Plantaz Fabuleuze vertèllinge , Zoe zeen veer Mestreechtenere , Maastricht, 2001, LiLiLi no. 29, ISBN 90-76043-42-6
 107. Marie-Catherine Plantaz 'ne werme jas veur Sint Zjozef , Maastricht, 1999, LiLiLi no. 17, ISBN 90-76043-22-1
 108. Marie-Catherine Plantaz Zoe zeen veer Mestreechtenere , Stökskes leve , Mestreech, 1998, LiLiLi no. 4, ISBN 90-760043051
 109. Marie-Catherine Plantaz 't Ind vaan 't begin , Mestreech, 2005, LiLiLi, no.49, ISBN 90-76043 92-2
 110. Johan Pletzers iech druimde , Mestreech, 1980
 111. Laurent Polis Jeang , Maastricht, 1875
 112. Laurent Polis Venus doe bis 'n krök , Maastricht, 1877
 113. Laurent Polis De Twie Breurs , of woe twie leefstes zich veur ei meitske kloppe…? ! , Maastricht, 1888
 114. Vic. Reinders Mestreechter Veerskes , z.pl., z.j.
 115. Maranka Rinck en Martijn van der Linden Meidskes veur te pune , Rotterdam, 2006, ISBN 90-5637 907 0
 116. R. Smeets e.a. Mestreechs Aajd , Verhaole , Maastricht, 2004, LiLiLi no. 41, ISBN 9076043-70-1
 117. Lou Spronck Heyloesen , [een dialecttekst uit “Den Opregten Maastrichtschen Almanach voor 1803”] , Maastricht, 1991
 118. Dr. Charles Thewissen Eus Eige Leedsjes , Maastricht, 1968
 119. Jette van Thor-Braun Mestreechter ABC veur kinder , Maastricht, 1986
 120. Jette van Thor-Braun Flarde vaan gedachte , Maastricht, 1979, ISBN 90-70341-01-8 , deel 2 Perroenreeks
 121. Léon Veugen Es God bleef , bundel sjetse, Maastricht, 1960, 1974³, 19794
 122. Léon Veugen 'ne Zöch vaan de ieuwigheid , 'n affaire mèt 't leve , Maastricht, 1980
 123. Paula Voncken-Bovens Haaf-um , z.pl., z.j. [Nederlands en dialect verhalen en gedichten]
 124. Paula Voncken-Bovens De kînderjaore vaan de kattebugel… , z.pl., z.j. [1985]
 125. Paula Voncken-Bovens Anna , Mestreech, 1993
 126. J. H.Th. Weustenraad De persessie vaan Sjerrepenheuvel , Maastricht, 1964
 127. Lam Wijsen Proza en poezeiwerkskes vaan Lam Wijsen , in De mösj, jg. 1975
 128. Lam Wijsen De Ierste Vieftig , verze vaan Lam Wijsen , Maastricht, z.j. [1965]
Terug Woordenboeken